jongen voor een witte muur

Onderwijsaanbod

Niveaus

Het YES College biedt onderwijs aan leerlingen met een kader/TL-, TL-, TL/havo- en havo-advies. Na de brugklas kijken we welk niveau het beste bij de leerling past. We zijn een kleine school zijn met veel persoonlijke aandacht en begeleiding. We kijken steeds heel nauwkeurig hoe het met de leerling gaat. Het advies van de basisschool is voor ons leidend voor de klasplaatsing. Als blijkt dat een leerling meer aankan, is doorstroming (met de juiste normering) mogelijk.

Keuze-uren en projecten

Om meer maatwerk voor de leerlingen te verzorgen, hebben we keuze-uren en keuzeprojecten. In de onderbouw kiezen de leerlingen 3 uur een keuzevak en een moderne taal. In de bovenbouw kiezen leerlingen vakken uit hun vakkenpakket waar ze meer van willen weten. Na elke rapportperiode kunnen de leerlingen opnieuw kiezen. Ze worden hierbij begeleid door hun mentor.

Examenvakken 2TL

De leerlingen in 2TL kiezen samen met hun mentor examenvakken voor leerjaar 3.

Samenwerking Hofstad Lyceum

Als je als havo-leerling bij ons in jaar 3 zit en overgaat naar leerjaar 4, dan verlaat je samen met de rest van je klas onze school. Je maakt dan de overstap naar het Hofstad Lyceum, omdat onze school alleen havo-onderbouw aanbiedt. De overgang verloopt soepel, aangezien we nauw met het Hofstad Lyceum samenwerken.

Chromebooks

In de brugklas krijgen de leerlingen een Chromebook voor hun hele opleiding in bruikleen, waarmee ze op school en thuis kunnen werken. Deze wordt door school betaald.

Leerlingbegeleiding

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich goed voelen bij ons op school. Om dat te kunnen garanderen, blijven we klein en is er veel aandacht voor elkaar. Op die manier kunnen we de begeleiding bieden die nodig is. 

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. Leerlingen kunnen met hun vragen of problemen altijd bij hem/haar terecht. De mentor is ook voor ouder(s)/verzorger(s) de contactpersoon. Wilt u als ouder/verzorger de mentor iets vragen, dan kunt u altijd bij hem/haar terecht.

Coaching

Tijdens de coachingsuren krijgen de leerlingen individuele begeleiding of begeleiding in kleine groepjes.

Studievaardigheid

Tijdens de lessen studievaardigheid leren onze leerlingen hoe je effectief kunt leren. De nadruk ligt op planning en hoe je omgaat met grote hoeveelheden leerstof. Uiteindelijk helpen we iedere leerling een eigen manier te vinden om kennis te verwerken.

Studiebegeleidingsklas (SBK)

Soms hebben leerlingen even wat extra hulp nodig bij hun studie. Leerlingen hebben soms ook gewoon even een rustige plek nodig om geconcentreerd te kunnen werken. Voor al die leerlingen hebben we driemaal per week de Studiebegeleidingsklas (SBK): maandag-, woensdag- en donderdagmiddag. Hier kunnen ze onder begeleiding hun huiswerk maken.

Zorg en Passend Onderwijs

Leerlingen die even wat minder lekker in hun vel zitten, of waar het thuis niet zo goed mee gaat, kunnen terecht bij onze zorgcoördinator. Deze wordt eventueel bijgestaan door de schoolmaatschappelijk werker en werkt nauw samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Onderwijskundig zorg

Op het YES College is er ook aandacht voor leerlingen met bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, suikerziekte, taalontwikkelingsstoornis (TOS), faalangst etc.. De onderwijskundig zorgcoördinator begeleidt deze leerlingen, zodat zij ook zo goed mogelijk ons onderwijs kunnen volgen.

Vertrouwenspersoon

Het YES College heeft een eigen vertrouwenspersoon. Deze biedt een luisterend oor voor de leerlingen als het gaat om klachten van ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie/geweld en machtsmisbruik en zorgt ervoor dat zo snel mogelijk de juiste hulp wordt geboden.

Anti-pestcoördinator

Leerlingen die te maken krijgen met pesten kunnen terecht bij de anti-pestcoördinator. De anti-pestcoördinator pakt het probleem op en zorgt dat het besproken wordt. Zie hiervoor ook het ani-pestprotocol.