leerlingen voor een zwarte muur

In contact met onze ouder(s)/verzorger(s)

Wij vinden het belangrijk om in nauw contact te staan met de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen. Op die manier zorgen we er met elkaar voor dat de leerlingen een fijne tijd beleven op het YES College. Jaarlijks zijn er verschillende momenten waarop u als ouder/verzorger de docenten kunt spreken: de informatieavonden aan het begin van het schooljaar, de mentorgesprekken, de informatieavonden over pakketkeuze etc.. U wordt als ouder/verzorger uiteraard op de hoogte gehouden.

Aanmelden klas 2-4

Voor het cursusjaar 2023-2024 is er geen plek meer op het Yes College.
Informatie over de instroom voor klas 2-4 voor schooljaar 2024-2025 volgt later.

Ouderraad

Het YES College hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s). De ouderraad bestaat uit ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit alle leerjaren, de directeur en een docent van het YES College. Jaarlijks komt de ouderraad ongeveer vier keer per jaar bij elkaar om te vergaderen. Tevens helpt de ouderraad elk schooljaar bij een aantal evenementen van het YES College.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een officieel overlegorgaan waarin de directie, docenten, een medewerker van het Onderwijs Ondersteunend Personeel, ouder(s)/verzorger(s) en een leerling vertegenwoordigd zijn.
De MR overlegt eens in de ca. 8 weken over het beleid van de school. Er wordt dan gesproken over zaken zoals onderwijsvernieuwing, financiën, huisvesting, veiligheid, personeelsbeleid en andere onderwerpen die met de school te maken hebben.
De oudervertegenwoordiging kan ook zelf onderwerpen ter sprake brengen die ouder(s)/verzorger(s) belangrijk vinden.

Klachtenregeling

Als u of uw zoon/dochter een klacht heeft over de dagelijkse gang van zaken op school, dan kan de teamleider of directeur dit meestal afhandelen. Is afhandeling door de school niet mogelijk of bent u niet tevreden over de afhandeling, dan kunt een beroep doen op de klachtenregeling.